PROJE HAKKINDA

 

 

“Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi”

Proje Numarası EuropeAid/ 131352/D/SER/TR

 

Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finansman ile uygulanmaktadır. Projenin faydalanıcısı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB), sözleşme makamı ise Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir (MFİB).

Projenin süresi 30 aydır ve resmi başlama tarihi 28 Haziran 2013’dür.

Projenin genel hedefi  2002/49/EC sayılı Gürültü Direktifi ve Türk mevzuatı doğrultusunda bilhassa karayolu ve demiryolu altyapısı ve araçları, uçaklar, sanayi işletmeleri, limanlar ve eğlence yerleri olmak üzere başlıca kaynaklardan emite edilen gürültünün azaltılmasında Türkiye’ye destek sağlamaktır.

Projenin özel amacı paydaşların, gürültü yönetimi alanındaki kapasitesini arttırmaktır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, diğer Bakanlıklar, ilgili kamu kurumları ve Belediyeler).

Projeden beklenen sonuçlar:

 • İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Kocaeli için tüm kaynakları içeren stratejik gürültü haritalarının hazırlanmış olması; 
 • Adana havalimanı ve Samsun liman bölgesi için stratejik gürültü haritalarının hazırlanmış olması;
 • Seçilmiş 10 pilot bölge için gürültü haritalarının hazırlanmış olması;
 • Gerektiğinde gürültü azaltımı da dahil, gürültü sorunlarını ve etkilerini yönetmek üzere seçilmiş olan 10 pilot bölge için eylem planlarının hazırlanmış olması;
 • Her bir faydalanıcı kurum için Coğrafi Bilgi Sistemleri veri tabanının oluşturulmuş olması;
 • Türkiye’deki çevresel gürültü yönetim sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmiş olması;
 • Çevresel Gürültü Direktifinin daha ileri uygulanması için eylem planlarının hazırlanmış olması;
 • Faydalanıcı kurum personelinin gürültü haritası ve eylem planı hazırlayabilecek şekilde eğitimleri almış olması; 
 • Çevresel gürültü yönetimi konusunda en az 15 kişinin gelecekteki eğiticiler olacak şekilde eğitilmiş olması.

Gürültü haritaları mevzuatta belirlenmiş olan değerlendirme yöntemleri ile hesaplanacaktır. Kullanılacak olan gürültü haritalama yazılımı paydaşlara temin edilecektir.

14 Belediyede farklı gürültü kaynaklarına yönelik Proje çalışmaları yürütülecektir (bakınız ekli tablolar).  

Eğitilmiş personelden oluşan bir çekirdek kadro oluşturulacaktır.

Proje kapsamındaki eğitim faaliyetleri:

 • Karar vericilere yönelik Gürültü Yönetimi hususunda genel bilgilendirme çalıştayı Introductory high-level workshop on noise management
 • Stratejik gürültü haritalama için veri temini eğitimi (2 program)
 • Çevresel gürültü modellerinin hazırlanmasına ilişkin eğitim (2 program)
 • Stratejik gürültü haritalarının ve ilgili raporların hazırlanmasına ilişkin eğitim
 • Sorunlu alanların belirlenmesine ilişkin eğitim (sıcak noktalar)
 • Gürültü azaltım önlemlerinin seçimine ilişkin eğitim (2 program)
 • Eylem planlama ve ilgili raporun hazırlanmasına ilişkin eğitim(2 program)
 • Çalışma ziyaretleri ( 3 grup halinde – 3 farklı ülkeye)
 • Eğiticilerin eğitimi