FAYDALI DOKÜMANLAR

 

 

 

 

 

 

  • Demiryolu gürültüsü: Hollanda hesaplama metodu ' RMR - 'Reken- en -Meetvoorschrift   Railverkeerslawaai  '96, Ministerie   Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996

 

 

 

*Aşağıdaki ISO Standartlarının hepsi ücrete tabi dokümanlardır.

 

  • ISO 9613-2: "Akustik – Açık alanda ses dağılımı azaltımı, Bölüm 2: Genel hesaplama yöntemi"

 

  • ISO 1996-1 "Akustik - Çevresel gürültü tanımı değerlendirilmesi ve ölçümü - Bölüm I: Temel nicelik ve değerlendirme prosedürleri "

 

  • ISO 1996-2 "Akustik – Çevresel gürültü tanımı değerlendirilmesi ve ölçümü - Bölüm 2: çevresel gürültü seviyelerinin belirlenmesi"

 

  • TS EN ISO 3744:2010 Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ses basıncı kullanılarak tayini - Bir yansıtma düzlemi boyunca, esas olarak serbest bir alan içinde uygulanan mühendislik metodu

 

  • TS EN ISO 3746:2010 Akustik -Akustik-Ses basıncı kullanarak, gürültü kaynaklarının ses güç seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin tayini- Bir yansıtma düzlemi boyunca çevreleyici ölçme yüzeyi kullanılarak yapılan gözlem metodu

 

  • ISO 8297:1994 Akustik – Çevredeki ses basıncı seviyelerinin değerlendirilmesi için çok kaynaklı sanayi tesislerinin ses gücü seviyelerinin belirlenmesi – Mühendislik yöntemi